Hangat pengeluaran RM10,000 KWSP, ketahui 18 jenis pengeluaran Akaun 1 dan 2


Artikel kali ini akan berkongsi 18 Jenis Pengeluaran KWSP Akaun 1 & 2 Sebelum Pencen. Buat pengetahuan para pembaca, kemudahan e-Pengeluaran terhad kepada ahli yang mendaftar i-Akaun sahaja.

Cara Mendaftar i-Akaun KWSP
 • Untuk Ahli KWSP, anda boleh ke mana-mana Kios atau Kaunter KWSP atau terus hubungi Pusat Pengurusan Perhubungan KWSP di talian 03-89226000 bagi mendapatkan Kod Pengaktifan dengan menggunakan MyKad.
 • Selepas itu, layari laman web KWSP kemudian klik pada ‘Login Ke i-Akaun (Ahli) >> Pengaktifan i-Akaun’ bagi mengaktifkan i-Akaun anda menggunakan Kod Pengaktifan tersebut dalam tempoh 30 hari.
Pengeluaran Sebahagian
 • Umur 50 
 • Bina Rumah 
 • Perumahan Fleksibel 
 • Kesihatan 
 • Pendidikan
 • Mengurang / Menyelesaikan Baki Pinjaman Perumahan
 • Perumahan PR1MA
 • Simpanan Melebihi RM1 Juta
 • Beli Rumah
 • Ansuran Bulanan Pinjaman Perumahan
 • Haji 
 • i-Lestari
Pengeluaran Penuh
 • Umur 55 
 • Hilang Upaya 
 • Umur 60 
 • Meninggalkan Negara
 • Pekerja Berpencen Dan Pesara Pilihan
 • Kematian
1. Pengeluaran Perumahan PR1MA

Membantu Ahli KWSP memiliki sebuah rumah di bawah Skim Perumahan Rakyat 1 Malaysia (PR1MA) dengan memanfaatkan Simpanan KWSP Ahli sedia ada serta caruman bulanan di masa depan.

2. Pengeluaran Perumahan Fleksibel

Pengeluaran Perumahan Fleksibel adalah proses menghadang atau mengenepikan sebahagian simpanan dalam Akaun 2 ahli ke Akaun Pengeluaran Perumahan Fleksibel bagi membolehkan ahli mendapatkan pinjaman perumahan yang lebih tinggi untuk membeli / membina rumah.

3. Pengeluaran i-Lestari

Pengeluaran bulanan RM500 bertujuan meringankan beban ahli sepanjang musim COVID-19. Untuk jadual pembayaran i-Lestari setiap bulan anda boleh rujuk di halaman rasmi KWSP.

4. Pengeluaran Umur 50 Tahun KWSP

Pengeluaran kesemua ATAU sebahagian simpanan dari Akaun 2 apabila ahli mencapai umur 50 Tahun.

Kelayakan Memohon:
 1. Ahli bertaraf Warganegara Malaysia; ATAU bukan Warganegara Malaysia.
 2. Ahli berumur di antara 50 Tahun hingga umur 54 Tahun
 3. Ahli mempunyai simpanan dalam Akaun 2.
5. Pengeluaran Umur 55 Tahun KWSP

Pengeluaran kesemua ATAU sebahagian simpanan apabila ahli mencapai umur 55 Tahun.

Kelayakan Memohon:
 1. Ahli bertaraf Warganegara Malaysia; ATAU bukan Warganegara Malaysia.
 2. Ahli berumur di antara 55 Tahun hingga umur 59 Tahun
 3. Ahli mempunyai simpanan dalam Akaun 55.
Ketahui lebih lanjut di sini.

6. Pengeluaran Umur 60 Tahun KWSP 
(Akaun Emas)

Pengeluaran Ini Adalah Peluasan Kepada Pengeluaran Umur 55 Tahun Sedia Ada Selaras Dengan Umur Persaraan Minimum 60 Tahun.

Kelayakan Memohon:
 1. Warganegara Malaysia ATAU Bukan Warganegara
 2. Mencapai umur 60 Tahun
 3. Mempunyai simpanan KWSP
Ketahui lebih lanjut di sini.

7. Pengeluaran Mengurang/Menyelesaikan Baki Pinjaman Perumahan

Individu; Pengeluaran simpanan Akaun 2 untuk mengurang / menyelesaikan baki pinjaman perumahan yang diambil daripada institusi pemberi pinjaman yang dibenarkan oleh KWSP bagi pembelian secara individu 

ATAU

Bersama; Pembelian secara bersama dengan ahli keluarga terdekat (suami / isteri, ibu bapa, ibu bapa mertua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik / individu lain ATAU membantu suami / isteri)

Kelayakan Memohon:
 1. Ahli bertaraf Warganegara Malaysia; ATAU Bukan Warganegara
 2. Ahli belum mencapai umur 55 Tahun pada tarikh permohonan
 3. Ahli mempunyai simpanan dalam Akaun 2 (minimum RM 500.00)
Ketahui lebih lanjut di sini.

8. Pengeluaran Hilang Upaya

Pengeluaran ini membolehkan ahli mengeluarkan semua simpanan KWSP sekiranya ahli tidak berupaya dari segi fizikalatau mental atau kehilangan keupayaan fungsional kekal untuk memperolehi pekerjaan (employability)

Kelayakan Memohon:
 1. Ahli bertaraf Warganegara Malaysia; ATAU Bukan Warganegara;
 2. Ahli belum mencapai umur 60 tahun pada tarikh permohonan diterima oleh KWSP; DAN
 3. Ahli masih mempunyai simpanan dalam Akaun KWSP; DAN
 4. Ahli tidak lagi bekerja semasa permohonan pengeluaran dibuat
Ketahui lebih lanjut di sini.

9. Pengeluaran Meninggalkan Negara

Pengeluaran ini boleh dipohon oleh:
 • Warganegara Malaysia yang telah melepaskan atau melucutkan taraf kewarganegaraan untuk berhijrah ke negaralain 
ATAU
 • Bukan warganegara Malaysia yang telah berhenti kerja dan akan meninggalkan Malaysia
Kelayakan Memohon:
 1. Warganegara Malaysia / Penduduk Tetap (PR) yang telah melepaskan atau melucutkan taraf kewarganegaraan
 2. Malaysia; ATAU
 3. Bukan warganegara Malaysia (Ekspatriat/ Pekerja Asing) yang telah tamat tempoh perkhidmatan dan kembali ke
 4. Negara asal; DAN
 5. Masih mempunyai simpanan dalam akaun KWSP
10. Pengeluaran Pendidikan

Pengeluaran ini membolehkan ahli mengeluarkan simpanan Akaun 2 untuk membiayai yuran pengajian ahli / anak ahli (termasuk anak tiri dan anak angkat) di Institut Pengajian Tinggi (IPT) di dalam atau di luar negara.

Kelayakan Memohon:
 1. Ahli bertaraf Warganegara Malaysia; ATAU bukan Warganegara Malaysia.
 2. Ahli belum mencapai umur 55 pada tarikh permohonan.
 3. Ahli mempunyai simpanan dalam Akaun 2.
11. Pengeluaran Pekerja Berpencen Dan Pengeluaran Pesara Pilihan

Bagi ahli yang berkhidmat dalam perkhidmatan awam dan diberi taraf pekerja berpencen:
 • Pengeluaran Kesemua Simpanan Bahagian Pekerja
 • Bahagian Majikan Kerajaan Akan Dikembalikan Kepada Kumpulan Wang Persaraan Diperbadankan (KWAP)
Kelayakan Memohon:
 1. Pekerja dalam sektor awam dan mencarum sehingga diberi taraf berpencen oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA); ATAU
 2. Pekerja dalam Pertahanan / Perkhidmatan Tentera dan mencarum serta diberi taraf berpencen oleh JPA
12. Skim Pelaburan Ahli

Skim ini membolehkan ahli memindahkan sebahagian simpanan Akaun 1 untuk membuat pelaburan bagi menambah dan meningkatkan simpanan persaraan untuk menyara kehidupan semasa persaraan.

Ahli boleh melaburkan simpanan tidak melebihi 30% daripada jumlah yang melebihi Simpanan Asas dalam Akaun 1 melalui Institusi Pengurusan Dana (IPD) yang dilantik.

IPD yang diluluskan di bawah Skim Pelaburan Ahli adalah terdiri dari Syarikat Pengurusan Unit Amanah (termasuk Amanah Saham Nasional Bhd), Syarikat Pengurusan Kumpulan Wang dan Lembaga Tabung Haji.

Syarikat Pengurusan Unit Amanah memberi ahli pilihan untuk pelaburan mereka dilaburkan di dalam Unit Amanah.

Ahli juga boleh memilih untuk pelaburan mereka diuruskan oleh Syarikat Pengurusan Kumpulan Wang secara mandat persendirian.

13. Pengeluaran Membina / Membeli Rumah

Pengeluaran KWSP membina rumah membolehkan ahli mengeluarkan simpanan Akaun 2 untuk membiayai pembinaan sebuah rumah. Ini membolehkan ahli memiliki sekurang-kurangnya sebuah rumah sebagai tempat perlindungan apabila bersara.

Pengeluaran KWSP membeli rumah membolehkan ahli mengeluarkan simpanan Akaun 2 untuk membiayai pembelian sebuah rumah. Ini membolehkan ahli memiliki sekurang-kurangnya sebuah rumah sebagai tempat perlindungan apabila bersara.

Kelayakan Memohon:
 1. Ahli bertaraf Warganegara Malaysia ATAU Bukan Warganegara
 2. Ahli belum mencapai umur 55 Tahun pada tarikh permohonan
 3. Ahli masih mempunyai simpanan dalam Akaun 2 (minimum RM 500.00)
14. Pengeluaran Simpanan Melebihi RM1 Juta

Pilihan kepada ahli yang mempunyai simpanan melebihi RM1.05 juta mengeluarkan lebihan simpanan berkenaan untuk diuruskan sendiri oleh ahli.

Kelayakan Memohon:
 1. Ahli bertaraf Warganegara Malaysia ATAU bukan Warganegara Malaysia.
 2. Ahli belum mencapai umur 55 Tahun pada tarikh permohonan
 3. Ahli mempunyai simpanan tidak kurang daripada RM1.05 juta
15. Pengeluaran Ansuran Bulanan Pinjaman Perumahan

Pengeluaran KWSP simpanan akaun 2 untuk membiayai ansuran bulanan pinjaman perumahan bagi tujuan pembelian atau pembinaan rumah.

Kelayakan Memohon:
 1. Ahli belum mencapai umur 55 tahun pada tarikh permohonan diterima oleh KWSP. Umur maksimum yang dibenarkan ialah 54 tahun 6 bulan; DAN
 2. Ahli mempunyai simpanan sekurang-kurangnya RM600.00 di dalam Akaun 2
 3. Ahli yang layak memohon adalah:
i. Warganegara Malaysia; ATAU

ii. Bukan warganegara Malaysia yang:

Menjadi ahli sebelum 1 Ogos 1998; ATAU Mendapat taraf Penduduk Tetap (PR)

16. Pengeluaran Kematian

Pengeluaran penuh akaun ahli oleh penama / wasi / pentadbir pusaka / waris terdekat ahli apabila berlaku kematian ke atas ahli KWSP.

Kelayakan Memohon:

Ahli bertaraf Warganegara Malaysia; ATAU bukan Warganegara Malaysia.

17. Pengeluaran Kesihatan

Pengeluaran KWSP ini membolehkan ahli mengeluarkan simpanan Akaun 2 untuk membiayai kos rawatan perubatan penyakit kritikal dan / atau pembelian peralatan bantuan kesihatan yang diluluskan oleh Lembaga KWSP yang dihidapi oleh ahli atau ahli keluarga yang dibenarkan.

Kelayakan Memohon:
 1. Ahli bertaraf Warganegara Malaysia; ATAU Bukan Warganegara
 2. Ahli belum mencapai umur 55 Tahun pada tarikh permohonan
 3. Ahli mempunyai simpanan dalam Akaun 2
18. Pengeluaran Haji

Pengeluaran Haji bertujuan menampung perbelanjaan asas mengerjakan Haji dan bukan keseluruhan kos perbelanjaan Haji.

Rasionalnya, untuk memastikan pengeluaran yang dibuat tidak menjejaskan simpanan persaraan ahli.


.
.
.

0 comment... add one now